پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)

پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)

پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران)

 

ویژگی های این پرسشنامه :

 

مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است. این پرسشنامه، مقیاس ایرانی آمادگی به اعتیاد است که با توجه به شرایط روانی – اجتماعی جامعه ایرانی توسط زرگر (1385)، ساخته شد (به نقل از زرگر، نجاریان و نعامی، 1387). این پرسشنامه از دو عامل تشکیل شده و دارای 36 ماده به اضافه 5 ماده دروغ سنج می باشد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

خرید فایل word پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

خرید پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دانلود فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

خرید پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دانلود مقاله پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دریافت مقاله پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

خرید فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

خرید مقاله پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از download

دانلود مقاله پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

خرید پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دانلود فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دریافت فایل word پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دانلود فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دریافت فایل word پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دانلود فایل word پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

خرید فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از www

دانلود مقاله پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

خرید فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

خرید فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

خرید فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دریافت فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

خرید فایل word پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دریافت فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دریافت فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دانلود مقاله پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

خرید تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دانلود پروژه پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دانلود فایل word پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دریافت مقاله پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دانلود فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دانلود فایل پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

دریافت فایل word پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free

خرید تحقیق پرسشنامه مقیاس آمادگی به اعتیاد (زرگر و همکاران) از free


مطالب تصادفی